Dylunio ar gyfer dysgwyr amrywiol

Cofiwch…

Peidiwch…

Peidiwch â chreu testun sy’n anodd ei ddarllen. Rhaid osgoi defnyddio dim ond priflythrennau, ffont mewn maint bach a ffontiau rhedol (cursive) na ffontiau sgript.

Avoid centre and right alignment of text or full justification.

Peidiwch ag alinio'r testun i'r canol neu i'r dde a rhaid osgoi unioni llawn.

Avoid centre and right alignment of text or full justification.

Peidiwch â chreu cynllun darllen cymhleth ac anniben. Dylech osgoi defnyddio dewislenni aml-haenog a rhestrau cymhleth.

Avoid complex or cluttered layouts, multi-layered menus or lists.

Peidiwch â fformatio testun i gyfleu penawdau, ystyr neu strwythur trwy ddefnyddio’r botymau fformatio ar frig y sgrin, defnyddiwch ar arddulliau integredig yn lle hynny.

Avoid manually formatting text to convey headings meaning or structure

Peidiwch â defnyddio hyperddolenni nad ydynt yn cynnwys gwybodaeth a pheidiwch byth â defnyddio 'cliciwch yma'.

Cliciwch Yma

Peidiwch â defnyddio lliw neu siâp fel yr unig ffordd o gyfleu ystyr.

Avoid the use of colour as the only way to convey meaning.

Peidiwch â chael cyferbyniadau gwan rhwng lliwiau a gosod testun dros ddelweddau neu gefndiroedd patrymog.

Avoid low colour contrasts and the use of text over images or patterned backgrounds.

Peidiwch â defnyddio un dull mynegiant yn unig, yn enwedig wrth ddefnyddio cyfryngau neu egluro syniadau heriol. Dylid osgoi testun amgen (alt) sy’n aneglur neu or-gymhleth.

Avoid unhelpful or overcomplex alt text.

Peidiwch â chaniatáu i gynnwys sain neu fideo chwarae'n awtomatig a gorfodi rheolaeth trwy ddefnyddio llygoden neu gyffwrdd y sgrin yn unig.

Avoid automatically playing media content and forcing control by use of a mouse or touch screen alone.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich cynnwys yn hygyrch heb i chi ei brofi.

Avoid assuming your content is accessible without testing it.

PEIDIWCH Â GWNEUD HYN

Peidiwch â defnyddio dim ond prif lythrennau, na thanlinellu na ffont italig wrth greu pennawd nac i bwysleisio ffaith.